Hemmeligheten bak viral markedsføring i sosiale meider

Theta-design.no er ikke lenger tilgjengelig på denne adressen, besøk hirvi.no i stedet.

Markedsføring i sosiale medier

Sosiale mediers inntog på midten av 2000-tallet endret markedsføringsbransjen for alltid. Disse mediene ga annonsører tilgang på mye mer brukerdata enn det som hadde vært tilgjengelig tidligere. Dette har gitt dem muligheten til å spisse kampanjer mot spesifikke målgrupper, på en helt annen måte enn før. Ikke bare førte dette til mer effektive kampanjer, men det ga også rom for mer kreative kampanjer. Alle disse mulighetene senket terskelen for utvikling av spissede markedsføringskampanjer, og har økt konkurransen om brukernes tid og oppmerksomhet.

Viral markedsføring

En av de største trendene innenfor sosiale medier er den såkalte "viraliteten". Navnet stammer fra måten et virus sprer seg på, slik at det raskt når en større gruppe mennesker. Innen markedsføring handler dette om å lage kampanjer som sprer seg på en naturlig og organisk måte, ved at brukerne av sosiale medier deler kampanjen i nettverket sitt. Slik spres budskapet til flest mulig på kortest mulig tid.

Det å utvikle en kampanje som skal gå viralt er derimot ikke lett, her må man være kreativ. Dersom kampanjen er utformet som en tradisjonell annonse vil den sjelden gå viralt. Man er nødt til å utvikle kampanjer som treffer samfunnet. Dette gjøres enten via bruk av humor, absurditet eller andre virkemidler, som gjør at underholdningsverdien tar større plass enn ved en vanlig annonse.

Eksempler på virale markedsføringskampanjer

Det finnes mange kampanjer som har klart å gå viralt. Et av de beste eksemplene er kanskje herrekosmetikkmerket Old Spice sine kampanjer sammen med Terry Crews. I disse kampanjene spilles det på absurditet og humor, på en måte som tidligere ikke var brukt.